Spel - Tärningsspel med matematik 50 % Rabatt

SEK 149.00

Tärningarna visar vilka brickor som får fällas ner. Målet är att fälla ner sina brickor så snabbt som möjligt.
Reglerna kan varieras så att de inkluderar matematiska utmaningar i olika svårighetsgrader.
Mått: 24 x 24 x 3 cm

Spelregler
Spelet förbereds genom att alla nummerbrickor på samtliga fyra sidor fälls upp. Till spelet hör två tärningar.

Spelar du ensam?
Då är ditt mål att fälla ner alla brickor med så få tärningskast som möjligt. För att veta hur många tärningskast det till slut blev kan du t ex föra en strecklista. Efter varje kast får du fälla ner en bricka som visar antingen exakt det antal prickar som syns på en av tärningarna eller summan av båda tärningarnas prickar. Här måste du naturligtvis beakta spelets samtliga fyra sidor. När summan av siffrorna på samtliga uppfällda brickor är mindre än 6 ska endast en tärning användas vid varje kast.

Är ni mer än en spelare? (Det kan vara 2-4 spelare. Om det är två spelare så är en möjlighet att varje spelare kontrollerar två sidor av spelet.)
Ni turas om att kasta tärningarna. Var och en kastar de båda tärningarna och fäller ner en bricka som motsvarar exakt det antal prickar som finns på en av tärningarna eller summan av prickarna på båda tärningarna. Därefter är det nästa spelares tur. Om samtliga brickor med passande siffror redan är nedfällda går turen vidare till nästa spelare. När summan av siffrorna på en spelares samtliga uppfällda brickor är mindre än 6 ska denna spelare använda endast en tärning vid varje kast.
Den spelare som först har fällt ned samtliga sina brickor har vunnit omgången. Övriga spelare räknar ihop samtliga sina uppfällda siffror och summerar dessa som "straffpoäng".
Nästa omgång påbörjas och i slutet summeras åter alla straffpoäng.
Efter 10 omgångar är spelet över. Den spelare vinner som har samlat på sig minst antal straffpoäng.
Ord. pris 299 kr

Kategori Spel